• Gửi bài mới
  • Trả lời chủ đề này

Cuối cùng TS Kissinger cũng nhận đã bán đứng VNCH cho CSQT qua Hiệp định Ba Lê (27-1-1973)

Share
The author of this message was banned from the forum - See the message
  • Gửi bài mới
  • Trả lời chủ đề này

Hôm nay: Tue Aug 21, 2018 10:07 am