Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Sat Nov 26, 2016 5:50 am


   Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370 Đây là những hình ảnh Duyệt Binh và Diễn Binh trong
  ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ..  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370  


  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 30425729604_fdf2178a08_b

  Bắt đầu chúng ta xem những hình ảnh Diễn Binh và người dân vui mừng trong
  ngày Quốc Khánh, Thời Đệ Nhứt Việt Nam Cộng Hòa, theo thể chế Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
  -Ngày 26 tháng 10 đúng là Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa, vì Hiến Pháp 26 tháng 10 năm 1955 khai sinh nước Việt Nam Cộng Hòa, một Quốc Gia vừa hoàn toàn thoát khỏi sự đô hộ của nước Pháp thực dân và theo một thể chế dân chủ.
  Ngày Quốc Khánh là Sự Vui Mừng Trọng Đại Nhất của một Quốc Gia, là kết quả của sự thay đổi lớn...


  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 31103136772_29b58bac8c_b

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 31103289062_1a6ba079c7_b

  Người dân miền Nam vui mừng dự Lễ Quốc khánh thời
  Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa ngày 26 tháng 10 năm 1956,
  trên đường Thống Nhứt, phía sau nhà thờ Đức Bà.

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 30439593223_e0705872a2_b

  Ngày 26 tháng 10 năm 1956, trên đường Thống Nhứt

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 30879761380_b39a35bef3_b

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 31247071145_afdaeec992_b

  Các nữ sinh tham dự Lễ Quốc khánh ngày
  26 tháng 10 năm 1956, trên đường Bạch Đằng..

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 31211470986_ed852384ef_b

  Các Sinh Viên Sĩ Quan Việt Nam Cộng Hòa đang Diễn Binh trên
  đường Trần Hưng Đạo góc Bùi Viện ngày 26 tháng 10 năm 1956.
  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Sat Nov 26, 2016 11:50 pm


   Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370 Đây là những hình ảnh Duyệt Binh và Diễn Binh trong
  ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ..  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370  


  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2ccvu2w


  Chúng ta đang xem lại hình ảnh Diễn Binh trong ngày Quốc Khánh,
  Thời Đệ Nhứt Việt Nam Cộng Hòa, theo thể chế Tổng Thống Ngô Đình Diệm,
  và bây giờ chúng ta xem tiếp ngày Quốc Khánh 26 tháng 10 năm 1957 bằng Video nha.

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Mon Nov 28, 2016 5:25 am


   Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370 Đây là những hình ảnh Duyệt Binh và Diễn Binh trong
  ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ..  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370  


  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 63wzyw

  Chúng ta đang xem lại hình ảnh Diễn Binh trong ngày Quốc Khánh. Thời Đệ Nhứt Việt Nam Cộng Hòa, theo thể chế Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ngày Quốc Khánh 26 tháng 10

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Fdua80

  Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Tướng Lê Văn Tỵ
  Duyệt Binh qua hàng Sinh Viên Sỹ Quan trường Võ Bị Đà Lạt.

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2ztgkl1

  Tổng Thống Ngô Đình Diệm (bên phải) Trung Tướng Lê văn Tỵ
  Trung tá Nguyễn văn Thiệu, (bên trái) Trung úy Hồ văn Kỳ Thoại,
  Duyệt Binh qua hàng Sinh Viên Sỹ Quan trường Võ Bị Đà Lạt.

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 20j4ku0

  Sinh Viên Sỹ Quan trường Võ Bị Đà Lạt đang Diễn Binh ngày Quốc Khánh.

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2v9p3zn

  Tổng Thống Ngô Đình Diệm Duyệt Binh qua hàng Nữ Quân Nhân

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2d7eadz

  Ngày Quốc Khánh 26 tháng 10 năm 1960, tàu Hải Quân
  Việt Nam Cộng Hòa Duyệt Binh trên sông Bạch Đằng Sài Gòn
  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Mon Nov 28, 2016 7:11 am


   Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370 Đây là những hình ảnh Duyệt Binh và Diễn Binh trong
  ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ..  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370  


  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 4goio8

  Chúng ta đang xem lại hình ảnh Diễn Binh trong ngày Quốc Khánh. Thời Đệ Nhứt Việt Nam Cộng Hòa, theo thể chế Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ngày Quốc Khánh 26 tháng 10

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... X5o1s7

  Tổng Thống Ngô Đình Diệm Duyệt Binh ngày
  chiến thắng của Lữ Đoàn Nhảy Dù năm 1961.

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2rmnzao

  Tổng Thống Ngô Đình Diệm Duyệt Binh ngày Quốc Khánh
  26 tháng 10 năm 1962, một năm trước khi ông bị ám sát.

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2hi3y2x

  Ngày Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa tại Saigon ngày 26 tháng 10 năm 1962  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Tue Nov 29, 2016 5:19 am


   Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370 Đây là những hình ảnh Duyệt Binh và Diễn Binh trong
  ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ..  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370  


  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... O7ioom

  Chúng ta đang xem lại hình ảnh Diễn Binh trong ngày Quốc Khánh. Thời Đệ Nhứt Việt Nam Cộng Hòa, theo thể chế Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ngày Quốc Khánh 26 tháng 10

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... R6zl02

  Ngày Quốc Khánh 26 tháng 10 năm 1963, kỷ niệm năm thứ tám,
  thành lập Việt Nam Cộng Hòa, Tổng Thống Ngô Đình Diệm Duyệt Binh
  cùng Tướng Dương Văn Minh, cố vấn Tổng Thống Phủ, mấy ngày sau,
  ngày 1 tháng 11 năm 1963 Dương Văn Minh tạo phiến loạn sát hại toàn
  gia đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm.  Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa ngày 26 tháng 10 năm 1963,
  là năm cuối cùng của Tổng Thống Ngô Đình Diệm

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Tue Nov 29, 2016 6:32 am


   Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2laf0ut

  Sau khi Dương Văn Minh mưu toan sát hại lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
  Đây là Ngày Quốc Khánh 1 tháng 11 năm 1964 được tổ chức lần đầu tiên


  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Msc7qr  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Wed Nov 30, 2016 4:56 am


   Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370 Đây là những hình ảnh Duyệt Binh và Diễn Binh trong
  ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ..  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370  


  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2wnv9jo

  Chúng ta đang xem lại hình ảnh Diễn Binh trong ngày Quốc Khánh,
  Thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, 1 tháng 11 năm 1965 bằng Video.  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Dec 04, 2016 4:10 am  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370 Đây là những hình ảnh Duyệt Binh và Diễn Binh trong
  ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa .. Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370


  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2lwnpfp

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2hs8das

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... N5pjqv

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2vsl2t1

  Hội Đồng Quân Lực tại lễ quốc khánh 1 tháng 11 năm 1966.

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 3499j42

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2e67uc4

  Thiếu Sinh Quân Việt Nam Cộng Hoà diễn binh trong.
  Ngày Quốc Khánh 1 tháng 11 năm 1966 tại Sài Gòn.

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 295db9h

  Nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hoà diễn hành trong ngày
  Quốc Khánh 1 tháng 11 năm 1966 tại Thủ Đô Sài Gòn.


  Việt cộng Pháo Kích Lễ Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hoà Ngày 1 tháng 11 năm 1966


  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Dec 04, 2016 4:11 am  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 5vbupj

  Kể từ năm 1965, ngày 19 tháng 6 được Việt Nam Cộng Hòa chọn làm “Ngày Quân Lực” để kỷ niệm ngày Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa lên nắm chánh quyền tại Miền Nam Việt Nam.
  Và kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6 đã được Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức trọng thể hằng năm kể từ năm 1965..


  Ngày Quân Lực 19 tháng 6 là ngày trọng đại của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, là ngày tất cả những Người Lính được Vinh Danh cho sự Dũng Cảm chiến đấu chống sự xâm lược của bọn công sản.

  Và cũng là một thời điểm quan trọng đối với những người dân miền Nam không những chỉ đối với những người mặc đồng phục của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mà với những người dân bình thường đã từng sống trong thời Việt Nam Cộng Hòa cũng hân hoan vui mừng Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 hằng năm....


  Những hình ảnh Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm 1965....

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 31386033715_a5e6d215fa_b

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 95pid4

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 35n7kuq

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 29z4tqt

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 167uqgo

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... X2mkrc  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Dec 04, 2016 4:14 am


   Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 5vbupj

  Những hình ảnh kỷ niệm Ngày Quân Lực
  Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm 1966....

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2wc3zn5

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Hv0vag

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2vshlqb

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Xdcaat

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2hwek1w

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 16m9891

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 30998871750_59273d9a71_b

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2is82h4

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2prgsah

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Zldm5x

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 31253258821_a800b84c79_b

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2ynjyud

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Zlri10
  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Dec 04, 2016 4:23 am  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 5vbupj

  Những hình ảnh kỷ niệm Ngày Quân Lực
  Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm 1966....

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 28sc6io

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 141mwz7

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 9k7drm

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 34e7nly

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2wememe

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 10fpahc

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2ntzcdv

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 29xvfgy

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 5jtqvd

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 6yihra  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Dec 04, 2016 4:26 am


   Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 24pm0bc

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370 Chúng ta tiếp tục xem lại những hình ảnh Diễn Binh
  Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm 1966...Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 242911370  


  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1zwdq20

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Oa3qlw

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2pys3nb

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Vgreye

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Mr8f95

  Đoàn Thiết Giáp đang Diễn Hành  Ngày Quân Lực
  Việt Nam Cộng Hòa tại trung tâm Sài Gòn ...  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Mon Jun 19, 2017 10:19 am


   Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 2-huy_11

  Sau biến cố 1 tháng 11 năm 1963 Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, Hội đồng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tiến cử cụ Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng hướng dẩn miền nam Việt Nam cải tổ Đệ nhất Cộng Hòa.
  Sau nhiều tháng lèo lái quốc gia không thành công, cụ Sửu trả lại quyền hành đất nước cho Hội Đồng Quân Lực.
  Tranh chấp quyền lực xảy ra liên tục, đảo chánh, chỉnh lý xảy ra giửa các nhóm tướng tá.
  Trong giai đoạn này quyền lực thuộc về đại tướng Nguyễn Khánh cho đến tháng 6 năm 1965, tướng Khánh bị buộc phải bỏ nước ra đi.

  Đại hội đồng Quân lực được triệu tập khẩn cấp tại Sài-gòn bởi các tư lệnh quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
  Và sau gần một tuần lễ bàn thảo căng thẳng đã đi đến quyết định thành lập Ủy Ban Lảnh Đạo Quốc Gia.
  Tướng Nguyễn Văn Thiệu được chọn là chủ tịch Ủy Ban Lảnh Đạo Quốc Gia, đây là chức vụ tạm thay thế quốc trưởng và ủy ban hành pháp trung ương được giao cho tướng Nguyễn Cao Kỳ.

  Từ đó Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức viết một trang sử đứng ra lãnh trách nhiệm điều hành quốc gia và Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo quốc gia đã ký ban hành văn kiện hợp pháp qui định ngày 19 tháng 6 là ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

  Vào ngày 19 tháng 6 năm 1967, để toàn dân hân hoan đón mừng ngày Đệ nhị Cộng hòa sẽ ra đời vào cuối năm.
  Nhân dịp này đại hội đồng quân lực đã đề cử Tướng Thiệu Kỳ dàn xếp trong tinh thần anh em bằng lòng bắt tay nhau vì quyền lợi tối thượng quốc gia đứng chung liên danh ra tranh cử chức Tổng thống và phó Tổng thống vào tháng 10 năm 1967.
  Nền Đệ nhị Cộng hòa được khai mở bằng sự đắc cử với số phiếu cao nhất dành cho liên danh Thiệu Kỳ.

  Chế độ dân chủ trong hoàn cảnh chiến tranh phải nói rằng đã được củng cố tồn tại nhờ sự bảo vệ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.


  Kể từ năm 1967 trở đi, hầu như hàng năm lễ kỷ niệm ngày Quân Lực đều được tổ chức quy mô với cuộc duyệt binh rầm rộ suốt dọc đại lộ Thống Nhất khu nhà thờ Đức Bà Sàigòn đến dinh Độc Lập của các quân binh chũng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Nhy-dy10

  Các Sĩ quan Thiếu Tá Nhảy Dù trong ngày Quốc Khánh 1 tháng 11 năm 1967:
  Nguyễn Văn Be, Nguyễn Phẩm Bường, Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Văn Tư và Hoàng Cơ Lân.

  Đồng bào đã lũ lượt rủ nhau đi xem cuộc duyệt binh đẹp mắt của các đơn vị quân đội.
  Mở đầu là Quốc kỳ và Quân kỳ, kế đến là các đơn vị trường Thiếu Sinh Quân, Nữ Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Võ Bị Quốc Gia  Việt Nam, Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị Đà Lạc, Trường sĩ quan Quân Y Nha Dược, trường Sĩ quan bộ binh Thủ Đức, các trường sĩ quan Hải Quân, Không Quân Nha Trang, Học viện Cảnh Sát Quốc Gia, đội Người nhái, các quân binh chủng hào hùng: Nhảy dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Thiết Giáp với đoàn Thiết kỵ, Pháo binh, Công binh, các đơn vị Địa Phương Quân, Nghĩa Quân, Nhân Dân Tự Vệ…


  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Duyut_10

  Cờ các quốc gia đồng minh. Duyệt binh Quốc Khánh 1 tháng 11 năm 1967

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Duyut_11

  Sinh Viên Sĩ Quan Đà Lạt, Duyệt binh Quốc Khánh
  1 tháng 11 năm 1967, phía trước trường Văn Hóa Quân Đội

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Duyut_12

  Thiết Giáp Duyệt binh Quốc Khánh 1 tháng 11 năm 1967

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Duyut_13

  Đội quân khuyển Duyệt binh Quốc Khánh 1 tháng 11 năm 1967

  Nhân dịp này tượng Đài Kỷ niệm Thánh tổ của các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Cảnh sát Quốc gia đã được đồng lọat xây dựng tại các công trường lớn của thủ đô Sàigòn để toàn dân cũng như khách ngoại quốc đến Sàigòn có dịp thăm viếng tìm hiểu, chụp ảnh lưu niệm.

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Duyut_15

  Trần Hưng Đạo Thánh Tổ Hải Quân, tại công trường Mê-Linh Bến Bạch Đằng

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Duyut_14

  Duyệt binh Quốc Khánh 1 tháng 11 năm 1967 trước tòa nhà CTy xăng SHELL
  góc Thống Nhứt - Cường Để (nay là góc Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng)trên Đại Lô Thống Nhất
  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Jul 02, 2017 4:06 pm


   Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 5vbupj  Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trong Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Jul 02, 2017 5:09 pm


   Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 5vbupj

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 8-ngyo13

  Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm 1971

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Oie_2210

  Đoàn Nữ Quân Nhân Duyệt binh trong Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm 1971

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 8-ngyo11

  Quân Đội đồng minh Đại Hàn Duyệt binh trong Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm 1971

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 8-ngyo12

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 8-ngyo14

  Sinh Viên Sĩ Quan Đà Lạt Duyệt binh trong Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm 1971

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 8-ngyo15

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 8-ngyo16

  Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức Duyệt binh trong Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm 1971
  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Jul 02, 2017 7:12 pm


   Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 5vbupj

  Ngày Quân lực cuối cùng 19 tháng 6 năm 1973 được tổ chức theo đà lớn mạnh của Quân Đội nhận sự bàn giao hoàn toàn cuộc chiến từ Hoa kỳ đã được tổ chức tại đại lộ Trần Hưng Đạo.
  Đặc biệt khó có thễ quên được là khải hoàn môn vinh danh ghi ơn các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vỉ đại uy nghi được dựng lên tại công trường lớn chợ Bến Thành giữa trung tâm thương mại sầm uất náo nhiệt của thủ đô.  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 9-duyu10

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 9-duyu11

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 9-ngyo11

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Oie_2211

  Ngày Quân lực cuối cùng 19 tháng 6 năm 1973.
  Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa 19 tháng 6 năm 1971 - 1973.
  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Jul 02, 2017 8:06 pm


   Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 19-611

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-14

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-11

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy_10

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Dion_b10

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-12

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-13

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-20

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-16

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-15

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-17

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-18

  Chúng ta đang xem lại những hình ảnh cuối cùng của Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6.....
  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10
  hoalucbinh
  hoalucbinh

  Tổng số bài gửi : 3223
  Join date : 15/06/2012

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by hoalucbinh on Sun Jul 02, 2017 8:19 pm


   Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 858223 Thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội, xem những hình ảnh kỷ niệm lịch sử
  văn hóa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.... Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 474854


  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 9-ngyo13

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-21

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-22

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-23

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-24

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-25

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-26

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-27

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-28

  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... Ngyoy-29

  Chúng ta đang xem lại những hình ảnh cuối cùng của Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6.....

  Bởi sự sắp xếp an bài từ các thế lực chính trị quốc tế và sự phủi tay phủ phàng của người Mỹ, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, các đơn vị của Quân Đội phải tan hàng chứ không đầu hàng theo lệnh của Dương Văn Minh.

  Từ đó, miền Nam Việt Nam không còn hoàn cảnh để tổ chức Ngày Quân Lực nữa. .


  Thế nhưng sau này tiếp nối thời gian tại hải ngoại khắp nơi, tất cả anh chị em Quân Cán chính Việt Nam Cộng Hòa vẩn tổ chức kỷ niệm ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, và dành 1 phút để tưởng niệm anh hồn liệt sĩ Việt Nam Cộng Hòa nhất là các đơn vị trưởng, các tướng lảnh đã tuẫn tiết theo vận nước, vì đại nghĩa dân tộc.
  Rất tiếc người dân Sài Gòn nay không còn được nhìn thấy những cuộc diễn binh nức nỡ lòng người nữa.
  Nhưng cho tới ngày nay hơn bốn chục năm qua, thỉnh thoãng ở một số góc phố ồn ào xe gắn máy chạy nào đó của Việt Nam, sẽ có bao người qua đường lặng nghe một bạn trẻ ăn mày hát nhẹ nhàng một bài nhạc lính với những câu đậm đà chẳng hạn như:


  “Mình về thành phố đây rồi - Chốn ăn chốn chơi… lạ mặt người - Cho bỏ gian lao ngần ngày phép rong chơi - Rũ phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao.
  Đi lính xa đánh giặc từng giờ - Viết trăm lá thư để hẹn hò - Cho buổi hôm nay đời chỉ có Ta thôi.
  Tiếng “yêu” chưa lần nói…”(“Người (lính) xa về thành phố” -Trúc Phương) 


  Có lẽ chiến thắng vĩ đại nhất bền vững nhất vẫn là chiến thắng lòng người.
  Hơn bốn mươi năm qua, họng súng tàn bạo của cộng sản đã không thể tiêu diệt được hình ảnh Người Lính Việt Nam Cộng Hòa trong lòng dân tộc.
  Họng súng của chế độ cộng sản không thể làm hình ảnh những Người Lính Việt Nam Cộng Hòa phôi phai trong lòng người dân của mọi thế hệ.


   Việt Nam Cộng Hoà vẫn còn trong lòng mọi người già trẻ, và vì vậy, Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn.
  Các Anh đã thắng được lòng dân!
  Ngày nay, khi cám ơn những Người Lính Việt Nam Cộng Hòa chính là chúng ta đang cứu lấy một niềm hy vọng ấp ủ bấy lâu: niềm hy vọng thoát khỏi sự vô tri trong nhận thức cũng như thoát khỏi thân phận tôi đòi khi sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm!


  Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực... 1aa10

  Sponsored content

  default Re: Kỷ niệm lịch sử văn hóa của QLVNCH có những ngày Quốc Khánh và ngày Quân Lực...

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Tue May 21, 2019 8:08 am